BLOG

Bài thơ về quê

top10 20.05.2022
0 người theo dõi 0 bình luận 188 bài chia sẻ

Bài thơ: “ Về quê”

“ Nghỉ hè bé lại thăm quê

Được đi lên rẫy, được về tắm sông

Thăm bà rồi lại thăm ông

Thả diều câu cá sướng không chi bằng

Đêm về bé ngắm ông trăng

Nghe ông kể chuyện chị Hằng ngày xưa

Bà rang đậu lạc thơm chưa

Mời ông bà, bé say sưa chuyện trò”


EDU

https://independent.academia.edu/vanchuyensgmoving

https://plus.edu.vn/members/vanchuyensgmoving.32558/

https://sac.edu/art/Lists/SampleSurvey/DispForm.aspx?ID=9116

https://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofEngineering/Departments/ChemicalEngineering/Lists/Alumni%20Survey/DispForm.aspx?ID=2319

http://computer.ju.edu.jo/Lists/SocialNetwork/DispForm.aspx?ID=195

https://speechdebate.binghamton.edu/Users/27668/Profile/vanchuyen-sgmoving/#

http://www.ict-edu.uk/user/328689/

https://connect.nl.edu/NLU-Strategic-Plan-2011-2016/blog/Lists/Comments/ViewComment.aspx?ID=1812

https://www.eduvision.edu.pk/counseling/index.php?qa=user&qa_1=vanchuyensgmoving

https://www.ucn.edu.co/virtualmente_old/cibercultura/Lists/comentariossugerencias/AllItems.aspx?InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence&&View={EAAE4C94-1379-4A6F-9EF7-B4260DA608C8}&SortField=LinkTitle&SortDir=Desc&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=vanchuyensgmoving

https://publicportal.chaminade.edu/alumnicelebration/Lists/2017Survey/DispForm.aspx?ID=10808

https://www.mitmoradabad.edu.in/elearning/profile/vanchuyensgmoving/

https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=6356

http://www.lassencollege.edu/support-lcc/Lists/Alumni%20Registration%20List/AllItems.aspx?View={627A39DA-723A-41F8-99B6-682F05BA2A6B}&FilterField1=Last%5Fx0020%5FName&FilterValue1=thietkexaydung&FilterField2=Last%5Fx0020%5FName&FilterValue2=phelieu&FilterField3=Last%5Fx0020%5FName&FilterValue3=top10tphcm&FilterField4=Last%5fx0020%5fName&FilterValue4=sgmoving

https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Vanchuyensgmoving

http://invent.just.edu.jo/Lists/Statistics/DispForm.aspx?ID=735&Source=http%3A%2F%2Finvent%2Ejust%2Eedu%2Ejo%2FLists%2FStatistics%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHashf2342810%2D3af1%2D416c%2Dafe6%2D48e6241dd761%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D718%2DPageFirstRow%253D661&ContentTypeId=0x0100943F9309AD18C14EA2606EE817DC0E45

https://my.svu.edu/ICS/_portletview_/My_Pages/Agen_Maxbet_Terpercaya.jnz?portlet=Forums_8&screen=PostView&screenType=change&id=470c30dc-dd6b-4b72-830d-2b6eaf08afd8

https://tiger.voorhees.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Campus_Actitvities/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=0b4a5ea3-b56d-40d5-9938-ca1060d414de&p=3

http://community.eseceducation.eu/forums/-/message_boards/message/130904

http://charma.uprm.edu/twiki/bin/view/Main/VanchuyenSgmoving

GOV

http://caf.vass.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=6145

http://chicucdskhhgd.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=1065

https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/hoi-dap/tra-loi?id=7158

http://elearning.ttbd.gov.vn/tabid/118/g/posts/m/26819/Dich-vu-van-chuyen-SG-Moving.aspx#post26819

http://longthanh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1278964

http://quan2.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopYVBDTHP/DispForm.aspx?ID=1936&Source=http%3A%2F%2Fquan2%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FGopYVBDTHP%2FAllItems%2Easpx

http://sogtvt.hatinh.gov.vn/hoi-dap/4487/

http://redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=676726

http://sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=7657

http://thongke.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=70951

http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=1694

http://ttttgdsk.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=431

http://ttytdp.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=3203

http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-22086

http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=13030

http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=358139

http://www.bansefi.gob.mx/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=23123

https://www.ndmc.gov.za/sites/register/Lists/CAP%20Form/DispForm.aspx?ID=10627

https://www.kzntreasury.gov.za/Lists/FRAUD%20RISK%20ASSESSMENT%20QUESTIONNAIRE/DispForm.aspx?ID=18482

http://www.quan6.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/lists/hoidap/allitems.aspx?soid=2011

https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=21621

https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?List=6e146e50%2De299%2D46da%2Da20e%2Db9e885dace29&ID=252&Web=0a7379ca%2D8b4c%2D4fee%2Da0d5%2D865c93b7e2bc

https://kcn.binhduong.gov.vn/hethongvanban/Lists/HoiDapCongDan/DispForm.aspx?ItemID=2320

https://contratacionbogota.gov.co/web/vanchuyensgmoving/home/-/blogs/dich-vu-van-chuyen-sg-moving?_33_redirect=https%3A%2F%2Fcontratacionbogota.gov.co%2Fweb%2Fvanchuyensgmoving%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

https://tthtdn.danang.gov.vn/web/vanchuyensgmoving/home/-/blogs/dich-vu-van-chuyen-sg-moving?_33_redirect=https%3A%2F%2Ftthtdn.danang.gov.vn%2Fweb%2Fvanchuyensgmoving%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

http://duongxa.gialam.hanoi.gov.vn/web/vanchuyensgmoving/vanchuyensgmoving

https://www.sab.gov.co/web/vanchuyensgmoving/home/-/blogs/dich-vu-van-chuyen-sg-moving?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.sab.gov.co%2Fweb%2Fvanchuyensgmoving%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

EDU

https://independent.academia.edu/phelieulonganphelieu24h

https://plus.edu.vn/members/phelieulongan-phelieu24h.32552/

https://sac.edu/art/Lists/SampleSurvey/DispForm.aspx?ID=9110

https://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofEngineering/Departments/ChemicalEngineering/Lists/Alumni%20Survey/DispForm.aspx?ID=2316

http://computer.ju.edu.jo/Lists/SocialNetwork/DispForm.aspx?ID=194

https://speechdebate.binghamton.edu/Users/27625/Profile/phelieulongan-phelieu24h/#

http://www.ict-edu.uk/user/327749/

https://connect.nl.edu/NLU-Strategic-Plan-2011-2016/blog/Lists/Comments/ViewComment.aspx?ID=1799

https://www.eduvision.edu.pk/counseling/index.php?qa=user&qa_1=phelieu24h

https://www.ucn.edu.co/virtualmente_old/cibercultura/Lists/comentariossugerencias/AllItems.aspx?InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence&&View={EAAE4C94-1379-4A6F-9EF7-B4260DA608C8}&SortField=LinkTitle&SortDir=Desc&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=phelieulongan%2Ephelieu24h

https://publicportal.chaminade.edu/alumnicelebration/Lists/2017Survey/DispForm.aspx?ID=10800

https://www.mitmoradabad.edu.in/elearning/profile/phelieulonganphelieu24h/

https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=6352

http://www.lassencollege.edu/support-lcc/Lists/Alumni%20Registration%20List/AllItems.aspx?View={627A39DA-723A-41F8-99B6-682F05BA2A6B}&FilterField1=Last%5Fx0020%5FName&FilterValue1=thietkexaydung&FilterField2=Last%5Fx0020%5FName&FilterValue2=phelieu&FilterField3=Last%5Fx0020%5FName&FilterValue3=top10tphcm&FilterField4=Last%5fx0020%5fName&FilterValue4=phelieu24h

https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Phelieulongan.phelieu24h

http://invent.just.edu.jo/Lists/Statistics/DispForm.aspx?ID=739&Source=http%3A%2F%2Finvent%2Ejust%2Eedu%2Ejo%2FLists%2FStatistics%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHashf2342810%2D3af1%2D416c%2Dafe6%2D48e6241dd761%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D718%2DPageFirstRow%253D661&ContentTypeId=0x0100943F9309AD18C14EA2606EE817DC0E45

https://tiger.voorhees.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Campus_Actitvities/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=7861b731-6f63-4381-925c-20ea2de5c874&p=2

http://community.eseceducation.eu/forums/-/message_boards/message/130619

http://charma.uprm.edu/twiki/bin/view/Main/PhelieulonganPhelieu24h

GOV

http://caf.vass.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=6141

http://chicucdskhhgd.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=1059

https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/hoi-dap/tra-loi?id=7154

https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/hoi-dap/tra-loi?id=7155

http://elearning.ttbd.gov.vn/tabid/118/g/posts/m/26790/Phe-lieu-24H-thu-mua-phe-lieu-gia-cao-tai-Long-An.aspx#post26790

http://longthanh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1278750

http://quan2.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopYVBDTHP/DispForm.aspx?ID=1928

http://redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=674954

http://sogtvt.hatinh.gov.vn/hoi-dap/4476/

https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=21613

http://thongke.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=70945

http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=1692

http://sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=7644&Source=http%3A%2F%2Fsonongnghiep%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FGopyDB%2FAllItems%2Easpx

http://ttytdp.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=3197

http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-22054

http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=13017

http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=356457&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ealexandria%2Egov%2Eeg%2FLists%2Fcomp%5Fnew%2FAllItems%2Easpx

https://www.ndmc.gov.za/sites/register/Lists/CAP%20Form/DispForm.aspx?ID=10623

http://www.bansefi.gob.mx/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=23110

http://www.quan6.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/lists/hoidap/allitems.aspx?soid=2007

https://www.kzntreasury.gov.za/Lists/FRAUD%20RISK%20ASSESSMENT%20QUESTIONNAIRE/DispForm.aspx?ID=18481

https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?List=6e146e50%2De299%2D46da%2Da20e%2Db9e885dace29&ID=125&Web=0a7379ca%2D8b4c%2D4fee%2Da0d5%2D865c93b7e2bc

https://kcn.binhduong.gov.vn/hethongvanban/Lists/HoiDapCongDan/DispForm.aspx?ItemID=2312

https://contratacionbogota.gov.co/web/phelieulongan.phelieu24h/home/-/blogs/phe-lieu-24h-thu-mua-phe-lieu-gia-cao-tai-long-an?_33_redirect=https%3A%2F%2Fcontratacionbogota.gov.co%2Fweb%2Fphelieulongan.phelieu24h%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

https://tthtdn.danang.gov.vn/web/phelieulongan.phelieu24h/home/-/blogs/phe-lieu-24h-thu-mua-phe-lieu-gia-cao-tai-long-an?_33_redirect=https%3A%2F%2Ftthtdn.danang.gov.vn%2Fweb%2Fphelieulongan.phelieu24h%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

http://duongxa.gialam.hanoi.gov.vn/web/phelieulongan.phelieu24h/phelieulongan

https://www.sab.gov.co/web/thietkewebsitetop10tphcm/home/-/blogs/danh-sach-cac-cong-ty-thiet-ke-website-uy-tin-nhat-tphcm


0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết