BLOG

Lưu Trung Quân

luutrungquan 05.12.2023
0 người theo dõi 0 bình luận 1 bài chia sẻ

Ông Lưu Trung Quân là Founder & CEO của công ty TNHH DV BDS SaleReal. Kiến thức, trải nghiệm tham gia triển khai nhiều dự án với đa dạng loại hình bất động sản, ở nhiều phân khúc, được tích lũy qua 10 năm làm nghề là nền tảng cho những phân tích & đánh giá của Ông Lưu Trung Quân trên nền tảng Nhà Today.

Số 3, đường 11, An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

0933186123

#nhatoday #luutrungquan #ceoluutrungquan

https://nha.today/luu-trung-quan/

https://www.youtube.com/channel/UCk3m4Gkp7JidFaG-b-LXIgw/about

https://luutrungquanceo.medium.com/

https://issuu.com/luutrungquan

https://luutrungquanceo.wixsite.com/luutrungquan

https://draft.blogger.com/profile/12901022060250679303

https://catchthemes.com/support-forum/users/luutrungquan/

https://luutrungquan.mystrikingly.com/

https://www.quora.com/profile/Luu-Trung-Quan

https://about.me/luutrungquan/

https://gumroad.com/luutrungquanceo/p/l-u-trung-quan

https://www.linkedin.com/in/luutrungquan/

https://luutrungquan.tumblr.com/

https://www.themehorse.com/support-forum/users/luutrungquanceo/

https://fliphtml5.com/homepage/jgmze

https://flipboard.com/@luutrungquan/luu-trung-quan-h46t8sc6z

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết