BLOG

hiệp hội cộng đồng Thép việt nam nhập cuộc buổi làm việc với bộ trưởng Bộ kế hoạch và góp vốn đầu tư

nutriancan 20.09.2021
0 người theo dõi 1 bình luận 51 bài chia sẻ

Chiều ngày 01/03/2021, Ông Nghiêm Xuân Đa- chủ tịch hiệp hội cộng đồng Thép nước ta đã làm việc cùng theo với bộ trưởng liên nghành Bộ kế hoạch góp vốn đầu tư cùng với các hiệp hội cộng đồng ngành hàng, các Doanh Nghiệp để nhận định và đánh giá thực trạng, đề xuất những cơ chế hỗ trợ bổ sung cập nhật cho Công Ty gặp gian khổ do đại dịch Covid-19 tại Trụ sở của cục chiến lược đầu tư.

có thể nói, dù rằng chính phủ và những Bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc rất tích cực và lành mạnh, kịp thời nhưng do nguồn lực của giang sơn còn hạn chế; dịch bệnh Covid-19 tình tiết nhanh, phức hợp, khó lường nên một số chính sách chưa thực sự đi vào cuộc sống đời thường.

Trong làn sóng của đại dịch Covid 19 đợt thứ ba mới đây, nhìn bao quát các Công Ty ngành thép cũng đã chuẩn bị và có phương án ứng phó kịp thời với phương châm sát cánh, sẻ chia gian truân gánh nặng với Chính phủ, cấp cơ quan ban ngành bản địa, xã hội cư dân tại các địa phận đơn vị để đảm bảo duy trì sản xuất không thay đổi, an sinh cộng đồng.

Ông Đa nhận định rằng do dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng tác động đến thị phần thép, đặc biệt việc lưu thông sản phẩm & hàng hóa, vật liệu cũng gặp nhiều khó khăn; hầu như các công trường, công trình xây dựng và những dự án công trình xây đắp có sử dụng đến món đồ thép đều bị dừng thi công, đặc biệt Quanh Vùng đông bắc (bao gồm các tỉnh Hải Dương, TP Hải Phòng, thành phố quảng ninh, Hưng Yên, v.v. Thị Trường tiêu thụ thép hai tháng đầu năm 2021 ước tính giảm đến 30% đối với cùng kì năm 2020.

Năm 2021, ngành thép nước ta đứng trước những gian nan để dành được mục tiêu tăng trưởng sản xuất 4-6%. mặc dầu trước đây, 6 tháng đầu năm 2020 do tác động của đại dịch Covid 19, chế tạo và bán sản phẩm những sản phẩm thép giảm lần lượt là 10% và 11%, nhưng cả năm 2020 dành được kết quả khả quan với tầm tăng trưởng lần lượt là 2,7% và 1,4% so với tất cả năm 2019. đây là sự cố gắng nỗ lực rất cao của những Doanh Nghiệp thép để đóng góp vào khoảng phát triển chung của nền kinh tế thị trường, đạt phương châm kép vừa bảo đảm an toàn kiểm soát điều hành dịch bệnh lây lan và phát triển tài chính của cơ quan chỉ đạo của chính phủ việt nam đưa ra.

không chỉ có thế, cộng đồng Thép và các Doanh Nghiệp nhận định và đánh giá cao các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho Doanh Nghiệp thời gian qua để bảo đảm an toàn kiểm soát điều hành dịch đáng tin cậy và trở nên tân tiến kinh tế; tuy nhiên vẫn tồn tại các chưa ổn chưa nhất quán như phản ánh những Công Ty, đặc biệt trong vấn đề lưu thông hàng hóa từ những tỉnh trong thâm tâm dịch đến các địa phương khác và Ngược lại.

Trong bối cảnh lúc bấy giờ, cộng đồng liên tiếp ý kiến đề xuất Cơ quan nhà nước phân tích và liên tiếp kéo dãn các chế độ bổ trợ bổ sung những Công Ty trong năm 2021 như:

cơ quan chỉ đạo của chính phủ liên tiếp lãnh đạo các địa phương bảo đảm kim chỉ nam kép là duy trì chế tạo và thông thương hàng hóa trong trường hợp địa phương có dịch hoặc thậm chí còn phong tỏa.

ngân hàng và các ngân hàng TMCP cân nhắc và phát hành cơ chế hỗ trợ tín dụng thanh toán như: giãn và kéo dãn dài thời hạn những số tiền nợ vay đang tới hạn thanh toán; cùng theo đó giảm lãi suất vay giúp Công Ty thép đánh bại quá trình gian nan này.

Bộ kinh tế chỉ huy cơ quan thuế tại bản địa giãn thời hạn nộp thuế và những khoản thu giá cả của những Doanh Nghiệp thép để hạn chế gây áp lực nặng nề thêm vào cho doanh nghiệp; có những chính sách khuyến mãi về thuế: giảm thuế nguồn thu Công Ty, v.v.

cùng theo đó, những Doanh Nghiệp thép cũng đã dữ thế chủ động những công tác làm việc phòng chống dịch tại cơ sở xí nghiệp sản xuất để đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân và duy trì chế tạo chẳng hạn như chuẩn bị giường bệnh dã chiến tại nhà máy, chuẩn bị ứng phó khi có trường hợp ca mắc Covid 19 nảy sinh tận nơi máy, v.v.

http://tratan.bactramy.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=334&TLID=216

http://ttttgdsk.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=56

http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn/Lists/Hoi_Dap_DB/DispForm.aspx?ID=1102

http://phanthiet.gov.vn/tra-loi-cau-hoi/ung-thu-vu-nhung-dieu-can-biet-270.html

http://nongson.gov.vn/Default.aspx?tabid=544&ctl=CTCH&mid=1572&CH=2108

http://svhttdldienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=1830

http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-12779

http://sxd.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1027009

http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=31

https://stp.binhduong.gov.vn/hethongvanban/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=546

http://dngcustoms.gov.vn/haiquandng/Default.aspx?tabid=dd727ec8-fa1f-436e-9fd4-7677b9e814f2&mid=fe2c2b20-e548-4455-ad69-6d1829c3585f&itemid=3523&page=DetailHQ

http://colung.bathuoc.thanhhoa.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=122

http://caf.vass.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=1473

https://www.binhduong.gov.vn/chinhquyen/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?Folder=1&ItemID=3058

http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn/Lists/Hoi_Dap_DB/DispForm.aspx?ID=1106

http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=5613

http://bactramy.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=128&TLID=217

http://sxd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=158&TLID=4736

http://dntdienbien1.svhttdldienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=315

https://vpubnd.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1256

http://binhchanh.hochiminhcity.gov.vn/Pages/hoi-dap.aspx

https://haiha.quangninh.gov.vn/lists/gop%20y/allitems.aspx?View={7E514906-0FE6-4A87-BE79-4FD0DC0A7D5B}&FilterField1=TenNguoiGopY&FilterValue1=Trinh%20v%C4%83n%20Ph%C3%BAc

http://xdqnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=118&TLID=4738

https://hoanhbo.quangninh.gov.vn/lists/gop%20y/allitems.aspx?View={94F376BB-2B79-420A-A51E-72CF1128A7A2}&FilterField1=TenNguoiGopY&FilterValue1=thu%20Anh#InplviewHash94f376bb-2b79-420a-a51e-72cf1128a7a2=SortField%3DDiaChiNguoiGopY-SortDir%3DAsc-FilterField1%3DTenNguoiGopY-FilterValue1%3Dthu%2520Anh

https://moj.gov.vn/pakn/Pages/danh-sach-phan-anh-kien-nghi.aspx?ItemID=2295

http://giaibaochipctt.mard.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=587

http://thanhtra.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=527

http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=3667

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=1289

http://bandantoc.backan.gov.vn/Lists/Hi%20p/AllItems.aspx#InplviewHash60c1da5b-1639-4a6f-8b27-bc11ce479740=FilterField1%3DHoVaTen-FilterValue1%3Dxu%25C3%25A2n%2520quang

https://vpubnd.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1252

http://ttytdp.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=1037

http://www.redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=127332

https://khobac.danang.gov.vn/DesktopModules/HoiDap/DetailHoiDap.aspx?id=4431

https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=10517

https://www.tourism.gov.za/Lists/Site%20Feedback/DispForm.aspx?ID=129496

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/dpe/Lists/Persona%20Juridica%20MRE/DispForm.aspx?ID=2393

http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/forum/profile/96608/khothepxaydung

http://www.qena.gov.eg/citizens/cases/Response.aspx

http://thongke.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=63466

http://www.bansefi.gob.mx/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=11102

http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=3476

http://elearning.ttbd.gov.vn/tabid/118/g/posts/m/24078/An-%c4%90o-se-ra-soat-van-%c4%91e-chong-tro-cap-ong-thep-han-khong-gi-tu-VN-va-Trung-Quoc.aspx#post24078

https://publicportal.chaminade.edu/alumnicelebration/Lists/2017Survey/DispForm.aspx?ID=6201

https://www.iiabsc.com/Resources/Lists/2015%20Planning%20Survey/DispForm.aspx?ID=2073

http://invent.just.edu.jo/Lists/Statistics/DispForm.aspx?ID=10630

https://gnssn.iaea.org/main/SLS/Lists/2017%20Survey%20Pilot%20SLS/DispForm.aspx?ID=4321

https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=3818

http://tlhmasterplan.mbakerintl.com/Lists/Feedback/AllItems.aspx#InplviewHash87456537-93cb-4db0-82ee-ea5f0999cdfd=SortField%3DLast_x0020_Name-SortDir%3DDesc-FilterField1%3DModified-FilterValue1%3D2021%252D03%252D31-FilterField2%3DLast%255Fx0020%255FName-FilterValue2%3Dthao

http://publicnet.ucalgary.ca/survey/lists/occupational%20history/allitems.aspx#InplviewHash17cabec9-73d1-4269-8f4b-96e69c8c5d56=FilterField1%3Ddate-FilterValue1%3D2021%252D03%252D31

http://aseopereira.gov.co/community/account/khothepxaydung/

http://data.houstontx.gov/datarequest/41e6806e-831a-4f79-bd20-544ea4daf418

http://ogp.pr.gov/Lists/PRUEBA%20SURVEY/DispForm.aspx?ID=7300

https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=8432

http://esto.tomsk.gov.ru/articles/energo_servi/2445/?ELEMENT_ID=2445%3E%3B%3Ca+href%3D&SECTION_CODE=energo_servi&MID=125094&result=reply#message125094

http://saludcapital.gov.co/Lists/contactenos_linea106/AllItems.aspx?View={ABAFB696-0D95-4A92-B001-AC83E71F35B9}&InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence&FilterField1=Email&FilterValue1=xuanthanhhdpro%40gmail%2Ecom#InplviewHashabafb696-0d95-4a92-b001-ac83e71f35b9=Paged%3DTRUE-p_ID%3D3651-PageFirstRow%3D91-FilterField1%3DEmail-FilterValue1%3Dxuanthanhhdpro%2540gmail%252Ecom

http://blog.mohe.gov.my/2012/10/keusahawanan-janjikan-pulangan-lumayan.html?showComment=1617422314502#c2107714115985456476

http://www.ygeiapronoia.gov.gr/faq/index.php?action=artikel&cat=7&id=53&artlang=el#comment

https://www.invisbu.gov.co/foro/profile/khothepxaydung/

http://misamisoriental.gov.ph/gis-gallery/index.php/geologic-types

http://kndn.gdnn.gov.vn/vi-VN/Forum/TopicDetail.aspx?TopicID=1231

https://www.behance.net/khothepxaydung

https://dribbble.com/khothepxaydung

https://www.flickr.com/people/khothepxaydung/

https://www.goodreads.com/user/show/132742362-khothepxaydung

https://flipboard.com/@khothepxaydung

https://www.last.fm/user/khothepxaydung

https://orcid.org/0000-0002-1295-7331

https://www.patreon.com/khothepxaydung

https://getpocket.com/@khothepxaydung

https://www.producthunt.com/@khothepxaydung

https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User_talk:Khothepxaydung

https://vrip.unmsm.edu.pe/foro-vrip/profile/khothepxaydung/

http://www.redesfuerzoslocal.edu.mx/community/profile/khothepxaydung/

https://independent.academia.edu/khothepxaydung

https://swc.aiims.edu/user/khothepxaydung/

https://www.plus.edu.vn/members/khothepxaydung.31352/

http://okmen.edu.vn/members/khothepxaydung.10326/

https://diendanmayphotocopy.edu.vn/members/khothepxaydung.5697.html

https://vnseo.edu.vn/members/khothepxaydung.57829.html


0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết