BLOG

Hướng Dẫn Quy Trình 5 Bước Làm Lại Sổ Đỏ Mới Từ Sổ Đỏ Cũ Đơn Giản

legolanddanang 15.11.2019
0 người theo dõi 0 bình luận 600 bài chia sẻ

Hiện nay nhu cầu xin làm lại sổ đỏ mới từ sổ đỏ cũ đang được rất nhiều người quan tâm. Vậy việc này có được Nhà nước cho phép hay không? Thủ tục và điều kiện như thế nào? Tất cả sẽ được đề cập trong bài viết.

Có thể cấp đổi sổ đỏ mới từ sổ đỏ cũ được không?

Đối với những loại sổ đỏ đã được cấp từ lâu, hiện tại đã cũ nát thì việc cấp đổi sổ đỏ mới từ sổ đỏ cũ vẫn được chấp nhận. Việc cấp lại sẽ có những thủ tục và những điều kiện tùy theo những quy định hiện tại. Bên cạnh đó, nếu sổ đỏ của bạn được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 hoặc do thực hiện đồn điền, đổi thửa,.. thì vẫn có thể xin cấp đổi sổ đỏ mới từ sổ đỏ cũ. Bạn có thể tham khảo thêm kĩ hơn vào những nội dung dưới đây

Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) bị cũ nát, thì có thể yêu cầu cấp đổi theo căn cứ tại khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về cấp đổi Giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng:

“a) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

c) Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

d) Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.”

>>>>Đừng bỏ lỡ: Những thông tin liên quan đến đất nền Hòa Xuân một cách chi tiết và được cập nhật mới nhất!

Điều kiện được cấp đổi sổ đỏ từ sổ đỏ cũ

Pháp luật Việt Nam hiện nay đã công nhận quyền được cấp đổi và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, các trường hợp nào được cấp lại sổ đỏ và trường hợp nào được cấp đổi sổ đỏ đều đã được nhà nước quy định cụ thể như sau:

Điều kiện cấp lại sổ đỏ mới từ sổ đỏ cũ

Theo quy định việc cấp lại sổ đỏ cho công dân chỉ được thực hiện và cho phép trong trường hợp sổ đỏ bị làm mất thất lạc. Ngoài ra, những trường hợp khác đều không được chấp nhận.

Khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai 2013 quy định: “Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.”

Nhưng khi nào được cấp lại sổ đỏ hay điều kiện cấp lại sổ đỏ là: Người làm mất sổ đỏ sẽ chỉ được cấp lại sổ nếu là trường hợp bị mất sổ đỏ và người có quyền sử dụng đất, sở hữu nhà đề nghị cấp lại sổ đỏ cũng như thực hiện các thủ tục để xin cấp lại sổ đỏ theo quy định của nhà nước.

>>>>Tham khảo thêm: Tất cả thông tin liên quan đến sổ đỏ được cập nhật chi tiết tại Legoland

Điều kiện được cấp đổi sổ đỏ thành sổ đỏ mới từ sổ đó cũ

Cấp đổi sổ đỏ là trường hợp mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp sổ đỏ mới thay thế cho sổ đỏ cũ nếu như thuộc các trường hợp theo quy định tại khoản 1 điều 76 Luật Đất đai 2013. Cụ thể các trường hợp được cấp đổi sổ đỏ bao gồm:

Trường hợp 1: Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Trường hợp 2: Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

Trường hợp 3: Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

Trường hợp 4: Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng; nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Như vậy, chỉ khi thuộc các trường hợp cấp đổi thì cơ quan nhà nước mới thực hiện thủ tục cấp đổi. Đối với trường hợp chuyển hộ khẩu có phải làm sổ đỏ không thì ở trong trường hợp này không thuộc những trường cấp đổi sổ đỏ hay cấp lại sổ đỏ.

No alt text provided for this image

Vì vậy, cần phân biệt trường hợp cấp lại sổ đỏ và trường hợp cấp đổi sổ đỏ là rất cần thiết để thực hiện các thủ tục xin cấp lại, cấp đổi sổ theo quy định của pháp luật. Bạn nên biết những thông tin này để đảm bảo tránh rủi ro và nhầm lẫn khi xin cấp lại sổ đỏ mới từ sổ đỏ cũ.

>>>>Xem thêm: Hướng dẫn làm thủ tục sang tên sổ đỏ chi tiết và cập nhật mới nhất!

Thủ tục làm lại sổ đỏ mới từ sổ đỏ cũ bạn không nên bỏ qua

Quy trình xin cấp đối Giấy chứng nhận

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh. Đối với các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại UBND xã nếu có nhu cầu.

Trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc không tính ngày lễ và cuối tuần, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ tới Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Bước 3: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;

Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

Bước 4: Trao giấy chứng nhận được cấp đổi sổ đỏ mới từ sổ đỏ cũ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND xã để trao nếu nộp hồ sơ tại xã.

Nếu việc cấp đổi sổ đỏ sau khi đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xác nhận việc đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi. Và khi trao Giấy chứng nhận mới cấp đổi được thực hiện đồng thời giữa ba bên: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng.

>>>>Xem thêm: Thủ tục mua bán chung cư chưa có sổ đỏ chi tiết và hoàn chỉnh!

Hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hồ sơ để xin giấy chứng nhận bao gồm cả đơn lẫn những hợp đồng liên quan. Cụ thể ở thông tin dưới đây:

Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Thẩm quyền, thời gian và lệ phí làm lại sổ đỏ mới từ sổ đỏ cũ

Thẩm quyền làm lại sổ đỏ mới

Khoản 3 Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: “Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Thẩm quyền cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật tại Điều 37 Luật đất đai 2013 như sau:

- Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai: Sở Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp đổi lại sổ đỏ mới từ sổ đỏ cũ, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

- Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai:

Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Thông qua bài viết mong bạn có thể nắm rõ hơn về việc làm lại sổ đỏ mới về những điều liên quan như thủ tục và thời gian, điều kiện để thực hiện việc này.

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết