BLOG

CC và BCC là gì Trong Hộp thư Điện tử

dinhanhhuy 11.04.2021
0 người theo dõi 0 bình luận 517 bài chia sẻ

CC trong gmail là gì?

Cc (Carbon copy) trong gmail dịch ra có nghĩa là Carbon copy có nghĩa là tạo ra các bản sao, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl+Shift+C để sử dụng tính năng này.

Người ta thường sử dụng CC để gửi email cho nhiều người cùng lúc và những người này sẽ được xem danh sách những người nhận được nội dung mail.

BCC trong gmail là gì?

Còn Bcc trong gmail dịch ra có nghĩa Blind carbon copy là tạo ra các bản sao tạm, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl+Shift+B để sử dụng tính năng này.

Thường thì Bcc là người gửi sẽ gửi bản sao email cho nhiều người nhận khác. Những người này không thể xem danh sách của những người cùng được nhận email này.

CC và Bcc được sử dụng nhiều trong công việc hằng ngày nhất là trong môi trường doanh nghiệp.

CC giởi 1 nội dung đến nhiều địa chỉ và người nhận không biết mình gởi cho nhiều người còn BCC các người nhận biết mình gởi 1 email đến với nhiều người.

https://mmgroup.vn/tu-van-email-doanh-nghiep/

Phân biệt Bcc và CC trong email

Giống nhau

Chúng tự động tạo ra những mẫu email và gởi đến nhiều địa chỉ cùng một lúc.

Lưu ý: Khi bạn gởi một nội dung đến nhiều địa chỉ mà bạn không chọn CC hay Bcc tình mặc định nó vẫn luôn sử dụng tính năng của CC.

Tức là mọi người đều nhìn thấy danh sách nhưng email nhận được nội dung đó.

Khác nhau

Khi nào sử dụng CC

CC là kiểu gởi hữu ích khi bạn muốn một vài người khác nhận được bản sao của email, nhưng họ không phải người nhận chính.

Khi bạn sử dụng CC thì tất cả những người nhận thư sẽ nhìn thấy danh sách email của những người cũng nhận được thư đó.

Chính vì thế mà bạn có thể sử dụng tính năng CC để gửi thư cho nhiều thành viên trong cùng một lớp học, cùng một nhóm.

Vì cái này bạn có thể hiển thị công khai và không cần phải bảo mật thông tin, danh tính.

Ví dụ: Khi giám đốc gởi một bản kế hoạch Marketing đế với các thành viên trong phòng.

Theo bạn nên sử dụng CC hay Bcc. Vấn đề là nội dung này không cần bảo mật.

Các thành viên trong phòng có thể biết nhau bình thường. Như vậy nội dung dạng này chúng ta sẽ sử dụng CC.

Lấy một ví dụ khác:

Bạn viết email xin nghỉ phép, sau khi soạn xong thư bạn cần phải gởi để trưởng phòng, và các thành viên trong phòng kế toán. Vậy theo bạn nên sử dụng CC hay BCC.

Chắc chắn là CC rồi bạn gởi đến trưởng phòng và CC các thành viên trong phòng kế toán.

Để sếp biết được bạn đã gởi email đến phòng kế toán để tính số ngày nghỉ cho bạn.

Và phòng kế toán để biết được bạn có được sếp duyệt nghỉ hay không.

Như vậy trong trường hợp này chúng ta sử dụng BCC là hợp lý nhất.

>>Xem thêm: cách tạo chữ ký email chuyên nghiệp chữ ký email nơi thể hiện thôn tin liên hệ, tạo sự chuyên nghiệp đối với mỗi cá nhân, trong công ty dựa và chữ ký đánh giá một phần sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp.

Khi nào sử dụng BCC

Bạn gởi một nội dung cho nhiều người cùng một lúc nhưng người trong nhóm bạn gởi không ai nhìn thấy ai. Vì vậy bạn sử dụng BCC trong trường hợp cần bảo mật danh tính của người khác.

BCC là kiểu gửi hữu ích khi bạn muốn gửi các bản copy đến những người khác, và không muốn họ biết về việc bạn gửi thêm các bản copy cho người khác.

Ví dụ: Bạn gởi một bảng báo giá đến cho nhiều khách hàng. Dĩ nhiên bạn không muốn họ biết về nhau. Lúc đó bạn sẽ sử dụng BCC.

BCC là gửi nội dung cho nhiều người cùng một lúc nhưng không ai nhìn thấy ai cả.

Chính vì vậy mà bạn hãy sử dụng BCC trong trường hợp cần bảo mật danh tính của người khác.

BCC là kiểu gửi hữu ích khi bạn muốn gửi các bản copy đến những người khác, và không muốn họ biết về việc bạn gửi thêm các bản copy cho người khác, giống như ví dụ ở trên.

https://mmgroup.vn/

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết