BLOG

Đạt được thỏa thuận hòa bình TraiTramBom và Tiều phu. Thế giới bình yên trở lại

TanNg 25.05.2020
3801 người theo dõi 21289 bình luận 11133 bài chia sẻ

Hi all!

Sau khi trao đổi với Traitrambom và Tiều Phu, thì chiến tranh thương mại đã kết thúc, thỏa thuận hòa bình đạt được như sau

1 - Tiều Phu do không đủ thời gian để thực hiện các khoản nợ Token trong quá khứ nên đã nhờ TraiTrambom đứng ra tiếp nhận và giải quyết toàn bộ trách nhiệm này.

2 - Traitrambom vui lòng đồng ý và sẽ đứng ra tiếp nhận và giải quyết toàn bộ các khoản nợ token trong quá khứ

3 - Tiều Phu và một bạn của Tiều Phu là honglamsg đã chuyển cho Traitrambom 2,5 triệu token để xử lý toàn bộ các khoản nợ token trong quá khứ. Trong trường hợp vẫn thiếu thì một số thành viên khác đồng ý chuyển giúp thêm 1 triệu token cho Traitrambom

4 - Các thành viên cần được trả token liên hệ với Traitrambom trong link của traiTrambom đăng để nhận lại số token mình cần. Thời hạn xử lý là trong vòng 01 tuần kể từ ngày Traitrambom đăng link. Sau thời gian đó coi như mọi việc kết thúc. Link cũ vẫn còn nên mọi vấn đề sẽ xử lý theo thông tin trong link đó. Tieuphu sẽ tham gia hỗ trợ xử lý cùng từng trường hợp một

Các giải thưởng hiện vật

Hiện tại các giải thưởng vẫn do người trao giải nắm, chứ không phải do TieuPhu cầm. Việc xử lý các giải thưởng sẽ thực hiện tiếp theo sau khi phần token được xử lý xong.

Chiến tranh thương mại đã kết thúc, chúc mọi người vui vẻ

33 Bình luận
Website liên kết