BLOG

Em còn nhớ hay không ?

duidui 21.04.2021
3 người theo dõi 5 bình luận 8 bài chia sẻ

Em nè em còn nhớ hay không

Lúc em bảy tuổi bé bòng bong

Chạy qua tát nước bắt cá sấu

Cá sấu lên bờ em xuống sông

Em nè em còn nhớ hay không

Lúc em tám tuổi bé bòng bong

Chạy qua tát nước bắt cá bống

Cá bống lên bờ em xuống sông

Em nè em còn nhớ hay không

Lem em chín tuổi bé bòng bong

Chạy qua tát nước bắt lá hú

Cá hú lên bờ em xuống sông0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết