BLOG

Nâng cấp các chức năng token

TanNg 19.01.2021
3936 người theo dõi 24816 bình luận 11882 bài chia sẻ

1 - Chuyển token trong comments


Bạn có thể chuyển token ngay trong comment bằng cách bấm trả lời, hoặc comments như bình thường. Sau khi chuyển thì giao dịch chuyển token sẽ hiển thị ở comment của bạn như hình trên

Thực hiện comment như bình thường và bấm vào lệnh đính kèm Token

Hệ thống bật form chuyển token với người nhận mặc định là người bạn reply, nếu bạn comment trong link mà không trả lời ai thì hệ thống sẽ chọn chủ link để chọn người mặc định.

Sau khi đã đính và thực hiện comments thì giao dịch sẽ được thực hiện, người nhận sẽ nhận được 1 thông báo về số token được chuyển

2 - Log giao dịch và refund Token

Bạn có thể truy cập log giao dịch token để thực hiện refund. Ví dụ một người chuyển cho bạn 10k token, bạn có thể thực hiện một lần (và chỉ 01 lần duy nhất) việc refunds cho giao dịch này tới số tối đa là 10k. Hệ thống sẽ refund lại token cho người gửi, cũng như toàn bộ số token bị đốt bỏ (15%) tương ứng với số refund. Nói cách khác số token bị đốt bỏ sẽ chỉ là 15% của lượng thực chuyển (tổng giá trị - số refund). 

Sau khi refund thì log giao dịch sẽ thể hiện đầy đủ

28 Bình luận
Website liên kết