Trở lên trên
ohisee
Vãi, chỉ nên góp ý chứ không nên chê bai .

Chê bai không phải là 1 trong các hình thức góp ý hay sao!!!
- 1 ngày trước
1664 người quan tâm
2010 bình luận
244 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa goldscorsohisee