Trở lên trên
ohisee
Theo truyền thuyết này thì Phật Tổ cũng hơi bị ... máu lửa đấy "Nguyên từ lúc trời còn hỗn độn, trong các loài biết bay thì Phượng hoàng là chúa. Phượng hoàng sinh ra Khổng tước và Đại bàng. Khổng tước hung dữ, nuốt cả Như Lai vào bụng. Như Lai rạch xương sống nó chui ra, toan giết chết thì chư Phật đều khuyên can, giết nó cũng như giết mẹ mình. Như Lai sau đó phong cho Khổng tước là Phật Mẫu." @vietnamnet_ict, @4o4 - 2 giờ trước
1751 người quan tâm
2896 bình luận
365 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa goldscorsohisee