Trở lên trên
ohisee
Một vấn đề cực lớn với NN là đòi hỏi tính "backward compatible" quá cao. Kiểu "ném chuột ko được vỡ bình" hoặc "vì đại cục" là những đại diện nổi tiếng và sự ì của hệ thống công quyền là đại diện phổ biến. Nên giờ mới ra khái niệm "chính phủ kiến tạo" và "doanh nghiệp sáng tạo". Tức là ai sáng tạo thì ko nên vào NN làm - 1 ngày trước
2329 người quan tâm
9694 bình luận
865 tin đã gửi

Hoạt động gần đây