Trở lên trên
kekin
Đầu tháng, công ty A, phỏng vấn và gửi employment offer cho ứng viên X, mời cuối tháng đi làm
Ứng viên X đồng ý offer, đã xin nghỉ việc ở công ty hiện tại
Đến giữa tháng, công ty A phát hiện "không còn nhu cầu tuyển ứng viên X nữa"

Lý do có thể có rất nhiều, từ hợp lý đến bất hợp lý, mình chỉ liệt kê ra một số để cho tình huống sôi động hơn
- nghe được ý kiến xấu về ứng viên X từ công ty cũ
- có ứng viên khác tốt hơn
- không còn cần vị trí đó nữa ....

Trường hợp 1:
- Công ty A báo ngay với ứng viên X về việc không tuyển nữa

Trường hợp 2:
- Ứng viên X đi làm bình thường, thử việc 2 tuần thì cho nghỉ

Trường hợp 3:
- Ứng viên X đi làm bình thường, hết thử việc thì không ký hợp đồng

Trường hợp 4:
- Liên hệ với ứng viên X, mời sang vị trí khác, chịu thì làm, không chịu thì nghỉ

Trường hợp 5 (hư cấu):
- Ứng viên X vào làm bình thường, ngồi chơi lãnh lương

Theo các anh chị, trường hợp nào là đỡ thiệt hại nhất cho với ứng viên X (chỉ với những thông tin như bên trên)?
- 7 ngày trước
606 người quan tâm
5503 bình luận
4471 tin đã gửi

Hoạt động gần đây