Trở lên trên
kanishi
"chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không bắt ông vì quan điểm chính trị của ông" - 9 ngày trước
1870 người quan tâm
1922 bình luận
1172 tin đã gửi

Hoạt động gần đây