Trở lên trên
TaySac
Không giành là từ bi, không biện là trí tuệ, không nghe là thanh tịnh, không nhìn là tự tại, tha thứ là giải thoát, biết đủ chính là buông. - 57 ngày trước
931 người quan tâm
41 bình luận
18 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa SnowflakeTaySac