Trở lên trên
TaiTran
Cướp - 1 năm trước
6510 người quan tâm
6508 bình luận
655 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa NhatLaBetTaiTran

NhatLaBet 2 năm trước
cho mình hỏi có xóa được bài đã đăng không bạn ? nếu có thì xóa ở đâu?
NhatLaBet 2 năm trước
cho hỏi bị hạn chế quyền bình luận thì trong bao lâu vậy ?