Trở lên trên
Ngocxit0t
Bạn đếm được có gần 50% người đi xuống đều bị vấp ở cái bậc cuối cùng
Và hơn 70% số bạn bị vấp là con gái, hô hô
May mà chưa có ai bị té
- 26 ngày trước
36 người quan tâm
290 bình luận
11 tin đã gửi

Hoạt động gần đây