Trở lên trên
KISS6789
Đối với kẻ ngu ta thể hiện trí tuệ, đối với kẻ yếu ta thể hiện sức mạnh thì cũng chỉ như đứng dưới chân con bò, không bằng việc ta dùng lòng từ bi yêu thương đến mọi người không kể thân sơ người thiện hay bất thiện không kể các loài động vật mà còn đến vớ - 32 ngày trước
819 người quan tâm
121 bình luận
28 tin đã gửi

Hoạt động gần đây