Trở lên trên
CONGTM09
Có huynh nào gặp case này rồi trả lời dùm em với ạ.
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có dự án thực hiện tại Việt Nam nhưng Giấy chứng nhận đầu tư chỉ ghi mục tiêu dự án, ko ghi có quyền nhập khẩu thì doanh nghiệp đó có được trực tiếp ký HĐ mua bán hàng hóa với bên nước ngoài (cụ thể nhập khẩu hardware trong đó chứa đựng software mà doanh nghiệp cần mua) để dùng cho hoạt động của chính doanh nghiệp ko?(Doanh nghiệp sẽ xuất PO cho bên nước ngoài và thanh toán bằng ngoại tệ cho bên nước ngoài. Bên Nước ngoài có trách nhiệm thu xếp việc giao hàng cho doanh nghiệp thông qua đối tác của họ tại Việt Nam. Bên nước ngoài ko có chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam.)
- 4 ngày trước
364 người quan tâm
524 bình luận
19 tin đã gửi

Hoạt động gần đây