Trở lên trên
AvanSutoLatsu
"Thời trung học, tôi cũng bla bla bla một cách vô thức như bao người. Song từ lúc vào đại học, do ngán ngẩm lối giáo dục đầy dối trá, tôi bắt đầu tự tìm hiểu sự thật lịch sử để trang bị lại kiến thức cho mình và nhờ đó nhận ra sự lố bịch của bla bla bla..."
Thỉnh thoảng lại đọc được những đoạn nói về quá trình được khai sáng, tỉnh ngộ rất giống nhau kiểu này
- 7 ngày trước
114 người quan tâm
3441 bình luận
96 tin đã gửi

Hoạt động gần đây