Trở lên trên
Avatar's TinNhanh247

Ghi chép của TinNhanh247

tweet facebook email

Hãy dành mỗi ngày từ 6 đến 8 phút để kiếm tiền với ZeekRewards
- Đăng kí là thành viên miễn phí ( gói Free ) của công ty ZeekRewards của Mỹ.
- Mỗi ngày bỏ ra 6 - 8 phút để đăng quảng cáo cho công ty. - Sau khoảng 24 giờ công ty sẽ trả cho bạn 1 - 2 poind ( thậm chí nhiều hơn ) - tương đương với 1 - 2 USD.
- Sau 2 tháng bạn tích được khoảng 150 poind. Công ty sẽ quy đổi 150 poind của bạn thành 150 Vip ( cổ phiếu ).

=> Từ lúc này bạn có thể kiếm được tiền từ 150 Vip.
- Để 150 Vip sinh ra tiền, bạn hãy nâng cấp lên gói thành viên Bạc (Silver), sau đó bạn vẫn đăng quảng cáo cho công ty như bình thường.

=> Lúc này, mỗi ngày công ty sẽ trả công cho bạn 1 - 2 % ( trung bình là 1.5 %) tổng số Vip bạn có bằng USD.

=> Số tiền mỗi ngày công ty trả cho bạn: 150 Vip x 1.5% = 2,25 USD

=> Quy đổi ra VND = 2.25 USD x 21 000 VNĐ = 47 250 VNĐ
Ngoài ra bạn còn được hưởng Hoa hồng mua Vip và Hoa hồng nâng cấp của các thành viên
- Hoa hồng nâng cấp: 20% F1 và 5% F2
   VD: Bạn có 10 F1 ( Để có 10 F1 rất dễ, bạn làm rồi sẽ biết). Mỗi F1 của bạn họ cũng có 10F1 (tức bạn có 10x10=100 F2). Mỗi thành viên mỗi tháng đều phải bỏ 10$ để nâng cấp lên Silver.

=> Hoa hồng nâng cấp = 10F1x10$x20% + 100F2x10$x5% = 70$
- Hoa hồng mua Vip: 5%F1 và 2,5%F2
   VD: Để tài khoản hoạt động lâu dài, mỗi tháng các thành viên phải giành khoảng 40$ mỗi tháng để mua Vip.

=> Hoa hồng mua Vip = 10F1x40$x5% + 100F2x40$x2,5$ = 120$

=> Hoa hồng thu nhập của bạn mỗi tháng = 70$ + 120$ = 190$.

Lưu ý: 
Tiền nâng cấp và mua víp hàng tháng bạn là bạn dùng tiền kiếm được để mua ( tự nó nuôi nó - bạn chỉ cần điều chỉnh cho thích hợp thôi). Bạn chỉ phải bỏ duy nhất  lần đầu tiên thôi ( 10$).

==> CÔNG VIỆC RẤT DỄ LÀM, QUAN TRỌNG BẠN CÓ ĐỦ KIÊN TRÌ ĐỂ VƯỢT QUA 2 THÁNG THỬ THÁCH HAY KHÔNG. " DỄ NHƯNG KHÔNG PHẢI AI CŨNG LÀM ĐƯỢC".

==> BẠN ĐI LÀM, ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TRẢ LƯƠNG BẠN PHẢI BỎ 3 - 4 NĂM HỌC TẬP VẤT VẢ RẤT TỐN KÉM. BỎ RA 5 PHÚT MỖI NGÀY ĐỂ  KIẾM TIỀN VẬY CÓ NÊN LÀM KHÔNG?

TIỀN TRONG TÚI HỌ - QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐẦU BẠN
>>Đăng ký ngay bây giờ - <<Click vào đây
767 ngày trước · Loan tin ·