Trở lên trên
Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

tweet facebook email

12 điều Bác Hồ dạy bộ đội & 6 điều dạy công an

Đối với bộ đội, Hồ Chí Minh yêu cầu phải có những phẩm chất sau:

 1.      Mỗi việc đều phải theo mệnh lệnh cấp trên.
 2.      Tuyệt đối không đem của công dung cho việc tư.
 3.      Không động đến một cái kim, một sợi chỉ của dân.
 4.      Khi đến đóng, lúc kéo đi, phải giữ gìn nhà, vườn của dân cho sạch sẽ.
 5.      Nói năng cử động phải lễ phép, phải kính người già, yêu trẻ con.
 6.      Mua bán phải công bình.
 7.      Mượn cái gì phải trả tử tế.
 8.      Hỏng cái gì phải bồi thường.
 9.      Phải giúp đỡ dân, bất kỳ việc to, việc nhỏ.
 10.      Trong bộ đội từ trên xuống dưới phải đồng cam cộng khổ.
 11.      Chớ ve gái, say sưa, cờ bạc, hút sách.
 12.      Phải giúp đỡ gia đìnhchiến sĩ nơi mình đóng, phải giúp đỡ việc tăng gia sản xuất.

Đối với công an cách mạng, Hồ Chí Minh yêu cầu phải có phẩm chất tư cách:

 1. Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
 2. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
 3. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
 4. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
 5. Đối với công việc phải tận tuỵ
 6. Đối với địch, phải kiên quyết, khôn khéo.
954 ngày trước · Loan tin ·