Trở lên trên
Avatar's Neverland

Ghi chép của Neverland

tweet facebook email

AOE mùa đông

Điểm hẹn: Chiều thứ 7 17/12 - 1h30 trước cửa trường Y Hà Nội.

Ai đến thì liên hệ @heli2412 hoặc Neverland

Bắn xong anh em đi liên hoan

@S_Chjn @nightwalker @votcntt @MrV @MBN @hwii_dg

1956 ngày trước · Loan tin ·  
được loan tin bởi kairy , S_Chjn4 người nữa
trandao
Bây giờ ?
5 năm trước· Trả lời
Neverland
Chiều thứ 7 17/12
5 năm trước· Trả lời
S_Chjn
Oánh ở quán nào đấy ku
5 năm trước· Trả lời
tiner
ố thế hem CS hả anh, tưởng có link rồi
5 năm trước· Trả lời
Neverland
CS xong thì đi ăn @tiner
5 năm trước· Trả lời
passion
Éo biết chơi có được đi không
5 năm trước· Trả lời