Trở lên trên
Avatar's vnsm

Ghi chép của vnsm

tweet facebook email

Bệnh!

Mấy nay bệnh - con bà nó nằm mỏi đến nỗi mở máy tính ra cũng ko nổi! Nay đỡ đỡ, vung phím chém gió tiếp :))
2086 ngày trước · Loan tin ·  
được loan tin bởi Grarandos
Grarandos
bác có đặt vòng ko ah, cho em xin cái nick
5 năm trước· Trả lời
vnsm
Vòng gì vậy Grarandos?
5 năm trước· Trả lời
Grarandos
google + ấy, mạng xã hội mới
5 năm trước· Trả lời
vnsm
Chưa biết gì về nó cả
5 năm trước· Trả lời
Grarandos
^^ vậy anh đưa cho em gmail để em invite anh nhé
5 năm trước· Trả lời