LinkHay.com

Trở lên trên
funny
nhincuoi Cuộc sống cần phải có những tiếng cười thì mới đem lại niêm vui và hạnh phúc cho con người. " 1 Nụ cười = 10 thang thuốc bổ - Ta cứ cười cho tan đi nỗi khổ "

Với kênh tin mới bạn có thể bắt đầu chia sẻ bằng các cách sau: