Trở lên trên
14
Hay

Cười người chớ vội cười nhau. Cười người hôm trước hôm sau người cười

Bài học cuộc sống
lnt4129 lnt4129 5 ngày trước 9 bình luận
Viết bình luận9 Bình luận
lnt4129 đã gửi
35
Người đã thích
864
Bình luận
18
Link đã gửi
36358
Thích kênh
Khởi tạo 08.02.2012