Trở lên trên
11
Hay

Bác nào bảo vào bbc bình thường?

kanishi kanishi 213 ngày trước 25 bình luận
Viết bình luận25 Bình luận
  • Atsuu
    Tuyên ngôn độc lập chỉ nói đến quyền: cơm ăn áo mặc, ai cũng dc học hành... ko nói đến quyền tiếp cận thông tin nhé, ahihj
kanishi đã gửi
1970
Người đã thích
2590
Bình luận
2424
Link đã gửi
40139
Thích kênh
Khởi tạo 08.02.2012