Trở lên trên
11
Hay

Bác nào bảo vào bbc bình thường?

kanishi kanishi 37 ngày trước 25 bình luận
Viết bình luận25 Bình luận
  • Atsuu
    Tuyên ngôn độc lập chỉ nói đến quyền: cơm ăn áo mặc, ai cũng dc học hành... ko nói đến quyền tiếp cận thông tin nhé, ahihj
kanishi đã gửi
1843
Người đã thích
1746
Bình luận
1052
Link đã gửi
33354
Thích kênh
Khởi tạo 08.02.2012