Trở lên trên
10
Hay

Bác nào bảo vào bbc bình thường?

kanishi kanishi 3 ngày trước 25 bình luận
Viết bình luận25 Bình luận
  • Atsuu
    Tuyên ngôn độc lập chỉ nói đến quyền: cơm ăn áo mặc, ai cũng dc học hành... ko nói đến quyền tiếp cận thông tin nhé, ahihj
kanishi đã gửi
1817
Người đã thích
1624
Bình luận
972
Link đã gửi
32120
Thích kênh
Khởi tạo 08.02.2012