Trở lên trên
11
Hay

Bác nào bảo vào bbc bình thường?

kanishi kanishi 92 ngày trước 25 bình luận
Viết bình luận25 Bình luận
  • Atsuu
    Tuyên ngôn độc lập chỉ nói đến quyền: cơm ăn áo mặc, ai cũng dc học hành... ko nói đến quyền tiếp cận thông tin nhé, ahihj
kanishi đã gửi
1894
Người đã thích
2109
Bình luận
1353
Link đã gửi
35337
Thích kênh
Khởi tạo 08.02.2012