Trở lên trên
13
Hay

Các cụ các mợ cho hỏi cái chuồng sắt này xây hết nhiêu ạ?

Nguồn:OtoFun
kekin kekin 222 ngày trước 23 bình luận
Loan tin TusHai Wasamala
Viết bình luận23 Bình luận
  • Kien8
    Tiền chế tạo khoảng 15tr, tiền lóp bi khoảng bữa nhậu 1,5tr + phòng bì 2tr , Bảo hành 1 nhiệm kỳ lãnh đạo xã/phường
  • kekin
    @chaududan à vâng. Bác với chủ lồng cùng loại. Tuyệt vời! Nhứt bác!
kekin đã gửi
555
Người đã thích
5305
Bình luận
4147
Link đã gửi
36394
Thích kênh
Khởi tạo 08.02.2012