Trở lên trên
15
Hay

Đây không phải rồng thời Lý cũng chẳng phải rồng thời Trần, đây là rồng thời nào?

(gợi ý: rồng ở Hải Phòng)
TusHai TusHai 316 ngày trước 37 bình luận
Viết bình luận37 Bình luận
  • signoreV
    @TusHai Rồng thời... XHCN chứ thời nào nữa . Nhìn mặt Rồng như mới học ... nghị quyết xong
  • NhatLaBet
    Thật sự thì chưa ai nhìn thấy rồng thật bao h cả toàn là tưởng tượng nên biết đâu đây mới giống rồng thật thì sao
TusHai đã gửi
280
Người đã thích
3772
Bình luận
2134
Link đã gửi
92330
Thích kênh
Khởi tạo 22.04.2010
Chuyện lạ, chuyện vui vẻ và hài hước