Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • signoreV
    Đúng là doanh nhân kiêm đại biểu quốc hội có khác
  • danglm
    Trong hợp đồng lao động ký giữa Công ty và người lao động lúc nào chẳng có những điều khoản có lợi cho Công ty