Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • nhunhun
    Đọc xong dâng lên niềm căm phẫn, thằng khốn, không hưởng để cho người khác hưởng chứ >.<