Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • vadaihiep
    Đi hết thì bỏ chữ định hướng XHCN đi, mà bỏ đi thì khác gì bọn tư bản