Trở lên trên
Viết bình luận11 Bình luận
  • thinker
    @phanblog bác ấy ngày xưa lăn lộn chứng khoán, chứng kiến cảnh tang tóc khi bóng vỡ. Nên giờ bác ấy nghĩ cảnh các con thiêu thân đang lao vào, đến cảnh bóng vỡ mà không cầm đc nỗi thương...