Trở lên trên
Viết bình luận6 Bình luận
  • THL
    có lẽ nào là trường phái hội họa mới, dùng v1 để vẽ cặp mắt.
  • signoreV
    @thl năm xưa cụ Trạng Quỳnh dùng v3 vẽ quả bí Ngô nè