Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • sky_vn
    https://goo.gl/WtehPz

    Cho vào trong này khôi phục làng nghề đi :V
  • AvanSutoLatsu
    Đùa chứ bác nào nghĩ là buôn chổi đót với bán sâu chít mà không giàu được thì vẫn là chưa biết gì 😤 Người khôn của khó, làm cán bộ ở một tỉnh đầy tài nguyên mà không giàu được là kém.