Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • thangtm
    riêng BTC thì ít nhất 2-3 năm nữa vẫn nhớ.
    Còn mấy con ICO với Lending hình như chỉ có sốt ở VN. Có thể 2-3 năm nữa họ vẫn sẽ nhớ nhưng nhớ với một tâm trạng khác