Trở lên trên
Viết bình luận50 Bình luận
 • Luster
  Hay
  Giờ có khi lại chỉ mong mấy ông tiền lẻ
 • Nhanai
  Cấm luôn tiền chẵn, mua bằng tiền gì cũng được nhưng không được dùng tiền lẻ và tiền chẵn =-?
 • Duy_Truong
  @sosk Km. Bố càng lời ).
 • dophuotstrong
  @kissme mục đích của mấy ông tài đang là câu giờ mà, trả tiền lẻ càng thích, nó lại giở tiếp bài ngồi đếm kiểm tra lại cho đủ . 1 ngày mỗi cửa ko biết thu được mấy xe.
 • tancodien
  lập 1 làn thanh toán tiền lẻ, 1 làn thanh toán tiền chẵn, 1 làn thanh toán tiền vừa đủ