Trở lên trên
Viết bình luận13 Bình luận
  • ohisee
    @bpearl cũng lên được Bộ Trưởng là máu rồi. Ít là so với cái lẽ ra phải có thôi