Trở lên trên
Viết bình luận17 Bình luận
  • downfall
    Má, chip 625 bọn android khác nó chỉ bán 6 triệu thôi!
  • PhamTuyen
    Có kặc mà bán được BB không bàn phím cho em á. Đờ mờ BB như luỳnh!