Trở lên trên
Viết bình luận9 Bình luận
  • Baltimo
    Moẹ, em ấy đứng thẳng tưng thế mà thằng thớt cho vào thơ là nghiêng ngửa ...thơ vl thế à@@?