Trở lên trên
Viết bình luận10 Bình luận
 • vnn95
  Trừ các thông tin liên quan đến An ninh Quốc gia. Mà ai sẽ là người phân loại và gán thuộc tính cho các thông tin đó
 • pho_bo_nd
  đéo tin :v
 • contranos
  Thông tin công dân không được tiếp cận bao gồm: thông tin thuộc bí mật nhà nước (thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực, chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ...) 
 • Kirill
  Tớ không thông báo chứ không phải là tớ giấu nha!
 • Nhanai
  Không giấu nghĩa là cung cấp, mà cung cấp không có nghĩa là chính xác. Trông mong gì ?
 • Designer35
  mỡ đấy mà húp
 • vadaihiep
  Vậy trước đó...
 • PythonGable
  `Theo Luật Tiếp cận thông tin, người dân có quyền ‘đòi’ các cơ quan nhà nước cung cấp thông tin chính sách, trừ nội dung bị cấm.`
  Cái gì mà có "But" vô là éo thoải mái rồi