Trở lên trên
Viết bình luận20 Bình luận
  • sosk
    @tuanng ông ấy ở nhà một ngày làm ra gấp 10 số đó nên không qua Sing được...