Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • vadaihiep
    Làm giấy khai sinh thì người dân đăng ký qua mạng nhưng làm xong thì cán bộ vẫn phải viết tay vào quyển sổ to đùng. Mấy cái nghiệp vụ thấy đơn giản mà sao nhà nước vẫn ko triển khai đồng bộ được.