Trở lên trên
Viết bình luận15 Bình luận
  • Baltimo
    @bazoda chú nhập loại này chưa? Nếu rồi phần anh một điếu nhé
  • KaZaT
    @blackparma Em thì chỉ ưng mỗi em ngoài cùng bên phải, em thứ 2 từ trái sang, ở giữa bên phải và em giơ tay vuốt tóc thôi.