Trở lên trên
Viết bình luận18 Bình luận
  • downfall
    @sosk Em không tin chuyện con số có ảnh hưởng hên xui lắm. Chủ yếu là con người tự ám thị là nó tốt hay nó xấu. Những số bị ám thị mạnh ví dụ như 4444, 49, 53 v.v... thì thực sự thi thoảng nó cũng gây vấn đề.
    Còn biển số xe tứ quý bác nào kêu nó ảnh hưởng nọ kia em vả vỡ mồm. Có đủ tiền mà sở hữu một cái biển tứ quý đã rồi hãy phán.