Trở lên trên
Viết bình luận29 Bình luận
  • AvanSutoLatsu
    @qsilk em nhớ là nhọn mà, đóng xong mới vót nhọn rồi còn bịt sắt nữa
  • HansNam
    mấy cái cọc này mục đích là để triều rút thuyền lớn sẽ mắc cạn. Lúc đó thuyền nhỏ ra phóng hỏa, bắn tên... Có phải để chọc thủng thuyền đâu mà các bác đòi phải nhọn
  • tungns
    Chắc bản gốc trông nó như thế này thì mới đóng được chớ