Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • TanNg
    Cũng hay, tuy cách làm này không giúp chọn được người giỏi nhất nhưng loại được mấy ông lởm và thân hữu.
  • Mi_Lam
    tất cả chỉ là vỏ bọc!