Trở lên trên
Viết bình luận10 Bình luận
 • tradade
  Tự nhiên lại nhớ cách đây hơn 20 năm, mình vẫn được dạy gặp đám ma ngoài đường thì bỏ mũ xuống. Hình như bây giờ người ta không còn làm thế nữa.
 • tradade
  Tự nhiên lại nhớ cách đây hơn 20 năm, mình vẫn được dạy gặp đám ma ngoài đường thì bỏ mũ xuống. Hình như bây giờ người ta không còn làm thế nữa.
 • AvanSutoLatsu
  Cúi đầu thì không biết nhưng chào hỏi thì đầy, chả qua không lên báo thôi
 • chaududan
  trẻ con bây giờ láo lắm
 • kissme
  quan trọng là truyền thống xã hội có thường làm thế không, chứ không phải làm theo mốt
  bọn Nhật thích chúi đầu chào, bọn Mỹ chẳng làm thế - cả 2 thằng chẳng làm sao
  Có nhiều cách thể hiện sự tôn trọng của mình