Trở lên trên
Viết bình luận18 Bình luận
  • dreamy_sailor
    @trongnghia111 Tôi nghĩ báo do mấy người thế hệ cũ và cũng chỉ để cho người thế hệ cũ đọc nên nó làm thế. Tụi F1 thì nó đọc tiếng anh ngon lành rồi thì chả lí do gì đọc báo này.