Trở lên trên
Viết bình luận12 Bình luận
  • Hungnguyen1402
    Lúc yêu nhau thằng chồng nó tán nó lại bảo "anh nguyện làm cực ứt của đời em" thì lại gật đầu lia lịa.
  • tutuxinhxich
    Kể cả cho chọn giữa lấy vợ và lấy chồng các anh Linkhay cũng chọn lấy chồng nhé!