Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • tutuxinhxich
    Nói câu laike thì hay. Tôi thách.
  • HuyThai
    I am yours and you are mine, from this day until my last

    Mình không hiểu phụ nữ lắm nhưng mấy cô toàn chết bởi cái câu đại loại như thế