Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • Tvtechco
    Ngoài việc phải gỡ, liệu Google và Facebook có phải đền bù không nhỉ ?